اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

مقالات و تازه های نشر:

تدوين آئين‌نامه انتخاب و اهداي جايزه سالانه به دانشگاه های كارآفرين

تدوين آئين‌نامه انتخاب و اهداي جايزه سالانه به دانشگاه های كارآفرين

واحد ارتباطات و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و هنر به نقل از دانانیوز: دكترانور شلماشي مديركل دفترمالكيت فكري سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران دراين خصوص گفت: ضمن پذیرش 20 پرونده جدید براي ارزیابی و با برگزاری شوراهاي تخصصي ارزيابي اختراعات در گروه‌هاي مكانيك و عمران، فناوري‌هاي شيميايي و مواد دفتر مالكيت فكري، 15 طرح اختراعي در شوراي تخصصي مطرح شد كه از اين تعداد 5 طرح به عنوان اختراع مورد تائيد قرار گرفت.

============
آئين‌نامه دانشگاه كارآفرين سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران تدوين مي‌شود

به گزارش دانانیوز از روابط عمومي وزارت علوم، دكترعليرضا اللهياري مدير كل دفتر توسعه كارآفريني دانش‌بنيان دراين خصوص گفت: با توجه به فعاليت‌هاي جاري دراين دفتر، شتاب در اجراي سياست‌هاي تبديل به دانشگاه كارآفرين براي افزايش سهم كارآفرينان دانشگاهي درتوليد ثروت ملي ازجمله برنامه‌هاي مهم و اساسي دراين دفتر مي‌باشد.
وي از تدوين آئين‌نامه دانشگاه كارآفرين خبر داد و افزود: اين برنامه در حال حاضر در دست اجراست و انتخاب دانشگاه كارآفرين و اهداي جايزه سالانه درهمين رابطه از ديگر اقداماتي است كه به زودي انجام خواهد شد.
دكتراللهياري همچنين اصلاح شاخص‌هاي ارزيابي دانشگاه‌ها با توجه به شاخص‌هاي كارآفريني، نظارت و ارزشيابي مستمر بر وظايف و عملکرد کميته‌ها ومراكز کارآفريني دانشگاه‌هاي كشور، ايجاد هماهنگي بين مراكز کارآفريني دانشگاه‌ها و گسترش فعاليت‌هاي آموزشی، پژوهشي و ترویجی درسطح دانشگاه‌هاي کشوررا ازديگر وظايف دفتر توسعه كارآفريني دانست.
مديركل دفترتوسعه كارآفريني دانش بنيان گفت: دراين دفتر هماهنگي با دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي در زمينه كارآفريني دانش بنيان نيز به صورت مستمر انجام مي‌شود.

مقالات و تازه های نشر   /   علمی، پژوهشی، آموزشی   /   تاریخ: 19 دي 1393   /   کد مطلب: 218   /   بازدید: 5204