اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

پژوهشکده مدیریت و توسعه

      

رشد و ارتقای علمی و مهارتی مدیران کشور و به تبع آنها، افزایش بهره وری، با هدف تقویت و تحکیم نگرش مسئولانه و پاسخگو در کلیه سطوح و گرایشات نظام مدیریتی کشور با دور نمای عملی  ساختن افق بلند توسعه پایدار و همه جانبه کشور بویژه در حوزه های مرتبط، از جمله اهداف مهم و اساسی در فعالیت های مطالعاتی، علمی، پژوهشی، فرهنگی و آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و پژوهشکده ها و مراکز وابسته است.

در تحقق این خواسته ها،پژوهشگاه فرهنگ و هنر ، پژوهشکده مدیریت و توسعه را به منظور عملی کردن اولویت های مطالعاتی ، پژوهشی و آموزشی فوق با گروه های پژوهشی زیر در پژوهشگاه فرهنگ و هنر شکل داده است.

گروههای پژوهشی پژوهشکده مدیریت و توسعه:
1) گروه پژوهشی مدیریت و سرمایه های انسانی
2) گروه پژوهشی رشد و توسعه پایدار
3) گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ وهنر
4) گروه پژوهشی مطالعات تطبیقی************

کلینیک جامعه شناسی یا جامعه شناسی بالینی

ایجاد کلینیک جامعه شناسی یا جامعه شناسی بالینی با اتکال بر عنایات الهی و در رویکردی بشردوستانه، آینده نگر و پیشگیرانه، در سال ۱۳۹۹ در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و بعنوان‌یکی از زیرمجموعه های پژوهشکده مدیریت و توسعه با حمایت قاطع ریاست محترم پزوهشگاه فرهنگ و هنر جناب آقای دکتر محمدعلی مقیسه و با مدیریت خانم دکتر اعظم رشیدیان ودر مراحل اولیه با گروههای تخصصی زیر تاسیس و راه اندازی شده است:
اسامی گروههای تخصصی کلینیک جامعه شناسی بالینی ( Sociology Clinic ):

۱) گروه تخصصی جامعه شناسی مدیریت، سازمان و زیست کارمندی
۲) گروه تخصصی جامعه شناسی کارآفرینی، اشتغال و کسب و کار
۳) گروه تخصصی جامعه شناسی خانواده، زنان، جوانان و کهنسالی (بازنشستگی و سالمندی)
۴) گروه تخصصی جامعه شناسی فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و رسانه
۵) گروه تخصصی جامعه شناسی آموزش، یادگیری و مهارت                   ۶) گروه تخصصی جامعه شناسی فناوریهای پیشرفته و هوش مصنوعی
۷)  گروه تخصصی جامعه شناسی پزشکی، بهداشت و سلامت
۸) گروه تخصصی جامعه شناسی بیمه و سرمایه گذاری
۹) گروه تخصصی جامعه شناسی مدیریت شهری و معماری و المانهای شهری

۱۰) گروه تخصصی جامعه شناسی تبلیغات، ارتباطات، هنر و روابط ملل

بازدید: 17738