اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

پژوهشکده کاربردی فناوری اطلاعات

      

با توجه به رشد سریع و فراگیر فناوری های نوین و نیز گستره و دامنه  رو به افزایش بهره گیری از این فناوری ها در حوزه های مختلف از جمله موضوعات مرتبط با فعالیت های پژوهشگاه فرهنگ وهنر، در سیاستگذاریها و افق پیش رو، ضروری به نظر رسید تا در کنار سه پژوهشکده دیگر و با رویکردی میان رشته ای، مکمل  وکاربردی،" پژوهشکده کاربردی فناوری اطلاعات" با گروه های پژوهشی زیر تشکیل شده و فعالیت نماید:

گروه های پژوهشی پژوهشکده کاربردی فناوری اطلاعات:
1) گروه پژوهشی فرهنگ و فناوری
2) گروه پژوهشی هنر و فناوری
3) گروه پژوهشی دین و فناوری

4) گروه مطالعاتی فناوری در تبلیغات و رسانه

اخبار پژوهشکده کاربردی فناوری اطلاعات:

* هماندیشی تخصصی" آموزش های مجازی، ضرورتها و موانع "

* همايش امر به معروف و نهي از منكر الكترونيكي برگزار مي‌شود

* تشکیل پاویون صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

* ایران در شاخص دولت الکترونیک دوپله صعود کرد

* راه اندازی نسخه جدید وبسایت پژوهشگاه

بازدید: 7752