اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

مقالات و تازه های نشر:

چند نكته بنيادين در باب پژوهش از ديدگاه دكتر محمدعلي نويدي

چند نكته بنيادين در باب پژوهش از ديدگاه دكتر محمدعلي نويدي

به گزارش واحد ارتباطات و اطلاع رساني پژوهشگاه فرهنگ و هنر،استاد ارجمند آقاي دكتر محمدعلي نويدي عضو هيئت علمي و مدير پژوهشكده فرهنگ و معارف ديني شهيد مقيسه پژوهشگاه فرهنگ و هنر، در آستانه هفته پژوهش، يادداشتي را ارسال كرده اند كه ضمن سپاس از زحمات ايشان، متن زير را با هم مي خوانيم:

بنام آنكه جان را فكرت آموخت   چراغ دل به نور جان برافروخت        
                     
نكته 1 - پژوهش و پژوهيدن از آثار جان وهستي متفكر آدمي است يعني انسان بماهوانسان وذاتا شان كنجكاوي وجست وجوگري دارد واين از ذاتيات و وجدانيات وجود انسان است.
نكته 2- تحقيق و بازجستن با پرسش وپرسش گري نسبت لاينفك دارد هرگاه پرسش بر بنيان قويم استوار باشد بازجستن وپژوهش نيزازعمق وافق بلند و والايي حكايت خواهد نمود پرسش و پژوهيدن قرين وهمزادند.
نكته 3- پژوهش بامنطق علمي وروش بررسي علمي منظم مرتبط است بنابراين هركاوش وبررسي كردن را پژوهش وتحقيق علمي نمي گويند، منطق علمي ابزار درست راه بردن تحقيق علمي است.
نكته 4- پژوهندگي حب البحث وفحص مي طلبد يعني جان مايه ي پژوهش حب وعشق ودوستي بي شائبه به علم ودانايي است.
 تحقيق ماندگار و اثربخش ازسر علاقه ذاتي وعشق دروني محقق شدني و حاصل آمدني است نه ازسرسوداگرانه و تجارت مآبانه.
نكته 5- پژوهش وتحقيق با تعقل وتفكر نسبت ماهوي و علي دارد. اساسا تحقيق وپژوهش انكشاف نسبت جديد و رابطه نوين ايجابي ويا سلبي بين الاشياء است وآنگاه اثبات آن كشف به طريق استدلال. فلذا تحقيق متقن علمي بر تفكر وتعقل استوار است.
نكته 6 - پژوهش وتحقيق مبتني برتعقل وتفكر، مولد علم ودانش اثربخش است وچنين دانشي برسامان و سازمان زيست آدمي نافع و بر سعادتمندي انسان مددرسان و بردنيا وعقباي بشر سودمند است. ان شاء الله

مقالات و تازه های نشر   /   فرهنگ و معارف دینی   /   تاریخ: 25 آذر 1391   /   کد مطلب: 114   /   بازدید: 4448