اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

مقالات و تازه های نشر:

پانزده کمین برای شکار موفقیت!

پانزده کمین برای شکار موفقیت

موفقیت را باید شکاری فرض نموده و در کمین نشست تا در یک فرصت مناسب که ممکن است اولین و آخرین فرصت زندگیمان هم باشد با توکل ـ صبر و برنامه ریزی این غزال تیزپا را در بند امید و پشتکار مان اسیر و در راه ایجاد یک زندگی مطلوب و دلخواه قدم بگذاریم:


قانون۱) باور کنیم ؛ اوقاتی را با خود صادقانه و بی تکلف خلوت کنیم.
قانون۲) باور کنیم ؛ که هر انسانی دارای نقاط ضعف و نقاط قوت است، پس خود را بهترو بیشتر بشناسیم.

قانون۳) همواره قدر شناس داشته هایمان باشیم.
قانون۴) باور کنیم؛ تا به جای انکار واقعیت ها به آنها توجه کنید.
قانون۵) باور کنیم؛ که ما سرنوشت خود را رقم می زنید.
قانون۶) باور کنیم و بدانیدکه یا موفق می شوید یا نمی شوید.
قانون۷) باور کنیم؛ زندگی به اعمال پاداش می دهد.
قانون۸) باور کنیم ؛بزرگ نمائی و کوچک شمردن ، هر دو آفت است،مهم استنباط شماست.
قانون ۹) باور داشته باشیم ؛که زندگی همواره با مشکلات عجین بوده و خواهد بود.
قانون۱۰) باور کنیم؛ که حرکت را همیشه از خود آغاز کنیم.
قانون ۱۱) باور کنیم؛ مائیم که به دیگران می آموزیم تا چگونه با ما رفتارکنند.
قانون۱۲) باور کنیم ؛که بخشش نشانه ی قدرت است.
قانون۱۳) باور کنیم ؛تا ندانیم چه می خواهیم به اهدافمان نمی رسیم.
قانون۱۴) باور کنیم؛ که خوب دیدن و نیکو گفتن هنر است.
قانون۱۵) باور کنیم که زمان و آنچه در آن است امانت بزرگ خداوند است که در خدمت ما قرار داده، پس امانتداران خوبی باشیم.

نویسنده : محمدعلی مقیسه - مجموعه مقالات روانشناسی موفقیت

مقالات و تازه های نشر   /   عمومی، اجتماعی   /   تاریخ: 15 ارديبهشت 1391   /   کد مطلب: 14   /   بازدید: 4980