اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

مقالات و تازه های نشر:

شيوه‌های اثربخش تدريس در آموزش علوم با رویکرد دینی

شيوه‌های اثربخش تدريس در آموزش علوم با رویکرد دینی
دانانيوز: چکیده فارسی مقاله ISI: قرآن كريم به مثابه كتاب هدايت بشر و كاملترين مرامنامه دعوت و تبليغ را با اشاره يا تشريح شيوه‌های آموزشی را به بشر آموخته است. قرآن با كاوش ژرف وسيع به معلمان بشر درسهايی كارساز و به همه مربّيانش رهنمودهايی روشنگر ارائه كرده است، بدين ترتيب شيوه‌های هدايتی اين واپسين كتاب آسمانی و آخرين سند شرايع وحيانی همه دستا ندر كاران تعليم و تربيت، ارشاد و دعوت، اصلاح و تبليغ را به كار آيد.
پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع)  ونيز  مربّيان بزرگ اسلامی نظير ابن خلدون، ابن سينا، آجری، خطيب بغدادی و ....از  اين شيوه ها در امر آموزش بهره مي جستند.
كه از مهمترين اين شيوه‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1- شيوه تدريج2- شيوه پرسش و پاسخ 3- شيوه تكرار
 
واژگان كليدی:
 شيوه های آموزشی، تدريج ، پرسش و پاسخ ، تكرار

نويسندگان:

1) دكتر سيد تقي كبيري-  استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحدخوي kabiri_stk@yahoo.com

2) كبري رحيم زاده -مدرس حوزه علمیه خوی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوي kobrarahimzade@yahoo.com

======

*عناوین ساير مقالات خانم كبري رحيم زاده:
1- چاپ و ارائه مقاله با عنوان( الطریق التعلیمی للتشجیع و التادیب فی القران و سنه) 2011، مالزی.
2-چاپ مقاله در مجله علمی ترویجی منهاج با عنوان(شیوه‌ی آموزشی مناظره در قران سنت شماره دهم 1389 تهران.
3- چاپ و ارائه مقاله با عنوان(جایگاه نهادهای آموزشی موثر در تمدن اسلامی)همایش ملی تمدن شناخت1390 کرمان.
4- چاپ مقاله با عنوان (شاخص های اخلاقی استاد موفق)همایش ملی تفسیر قران و نهج البلاغه در دانشگاه 1389 قم.
مقالات و تازه های نشر   /   علمی، پژوهشی، آموزشی   /   تاریخ: 31 شهريور 1391   /   کد مطلب: 68   /   بازدید: 4126